Enquire now! 

Hong Kong Office:

Flat D, 3/F., High Win Factory Building, 

47 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

九龍觀塘開源道47凱源工業大廈三樓D室China Factory:

Jinglong Science Park Shijei Dongguan,

Guangdong, China

E-mail:

sales@fondgear.com

 

Tel: +852 2763 7622
Fax: +852 2763 7088